top of page
Yoga at Home

מעגלי נשים

משחר ההיסטוריה היתה לאחוות הנשים חלק חשוב בתהליך שימור הידע, פיתוח הסולידריות הנשית והכשרת הדורות  הבאים בחוכמה המצטברת של המין האנושי.

מאז ועד היום משמש מעגל הנשים לתהליך של העצמה נשית ושיתוף התובנות המצטברות של הנוכחות. בעזרת מעגל הנשים שואבות המשתתפות כוח זו מזו ויוצאות ממנו בתחושה של שותפות ועוצמה.

מצוידות בכלים ובתובנות שהושגו בעמל רב ונצטברו מתוך ניסיון חיים.

נשים המתקבצות יחד, מכילות, משתפות ומייעצות זו לזו מהוות כוח.

למי המעגל מיועד?

המעגל מיועד לנשים המתקשות לממן אימון אישי 1:1 - סדנא המיועדת לקבוצה קטנה ואינטימית של עד 7 נשים,מפגשים בני שעה וחצי עד שעתיים כל אחד, שכוללים את השיעורים החשובים והכלים המשמעותיים ביותר בתהליך האימון האישי. בין הנשים בקבוצה נרקמת אינטראקציה נפלאה ונוצרים קשרים משמעותיים.

המשתתפות בתהליך מספרות שזה "זמן האיכות" שלהן עם עצמן שבו הן מחפשות להעשיר ידע, לקבל כלים ו"לפרוק" זו באזני זו .....וגם לשמוע שאצל כולן ולא רק אצלן ישנם קשיים, הבית הפוך והבעל מעצבן :-)

אני מזמינה אותך להצטרף למעגל הבא

לסדרת מפגשים חוויתיים ,מעצימים ומרגשים.

 

bottom of page